Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με υπευθυνότητα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει τους όρους, τους σκοπούς και τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε μέσω του δικτυακού μας τόπου (www.grecianliving.com, εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος» ή η «Ιστοσελίδα»). Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνο στις πληροφορίες που συγκεντρώνει η Εταιρεία μας, Δ. Αθανασίου Κεράνης Μ.ΙΚΕ (εφεξής η «Εταιρεία») από ηλεκτρονικούς πόρους και συγκεκριμένα από τα σημεία της Iστοσελίδας μας τα οποία εμφανίζουν σχετικό σύνδεσμο προς την Πολιτική αυτή και όχι από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην παρούσα Πολιτική, τα “Προσωπικά Δεδομένα” αναφέρονται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «Υποκείμενο των Δεδομένων»), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να μας παρασχεθεί μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη και χρήστη του Δικτυακού τόπου συλλέγονται, διατηρούνται σε αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και καλή λειτουργία του παρόντος Δικτυακού Τόπου και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες του.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε παρέχονται άμεσα από τους χρήστες του Δικτυακού τόπου. Στα πλαίσια χρήσης του Δικτυακού Τόπου συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας Προσωπικά Δεδομένα στην περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τον επισκέπτη (α) για επικοινωνία με τη Εταιρεία, όπου σύμφωνα με τη σχετική φόρμα συλλέγονται δεδομένα που περιλαμβάνουν τα εξής : όνομα, επώνυμο, e-mail, και τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που ενδεχομένως συμπληρωθούν στη σχετική φόρμα στο πεδίο «Μήνυμα» και (β) για λήψη προωθητικού υλικού των προϊόντων της Εταιρείας, όπου σύμφωνα με τη σχετική φόρμα συμπληρώνετε το email σας.

Εάν μας παρέχετε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (π.χ. πληροφορίες του / της συζύγου σας, των παιδιών, των γονέων κ.λπ.), υποβάλλοντάς μας αυτές τις πληροφορίες, μας δηλώνετε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση του τρίτου προσώπου να μας παρέχετε τα Προσωπικά του Δεδομένα για τους αντίστοιχους σκοπούς.

Ε. COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Προκειμένου να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία, όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα από αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, ετικέτες εικονοστοιχείων, εργαλεία ανάλυσης προγράμματος περιήγησης, αρχεία καταγραφής διακομιστών και web beacons (π.χ. Google Analytics).

Εάν χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό μας Τόπο, δύναται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, και τη συμπεριφορά περιήγησης σας.

ΣΤ. ΑΡΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων πραγματοποιείται με την τήρηση των πιο κάτω αρχών:

Διαφάνεια: Όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, σας ενημερώνουμε για τη συλλογή τους καθώς και το σκοπό αυτής. Όταν απαιτείται από το νόμο, πάντα αναζητούμε την πρότερη συγκατάθεσή σας. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς που δεν συμβιβάζονται με τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ.

Νομιμότητα: Η Εταιρεία δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα χωρίς νόμιμο λόγο. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για κατάλληλους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο Γ. Σκοπός επεξεργασίας.

Ελαχιστοποίηση: Συλλέγουμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία δεδομένων, όπως ορίζεται στο παρόν έγγραφο. Συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες μόνο όπου χρειάζεται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.

Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Z. Χρονικό Διάστημα επεξεργασίας.

Προστασία απορρήτου: Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο H. Ασφάλεια

Ζ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών των υπηρεσιών του Δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιείται ο σκοπός της επεξεργασίας (όπως ορίστηκε πιο πάνω) ή μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση της Εταιρείας έναντι νομικών αξιώσεων η διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η Εταιρεία θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατεύουμε τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του σχετικού προσωπικού) έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, τυχαίας απώλειας ή αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης και έναντι όλων των άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας.

Η ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι πλήρως ασφαλής. Αν και λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας πληροφοριών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια τους.

Θ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, διατηρούνται, αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μας, μπορεί να ασκήσει ένα από τα πιο κάτω δικαιώματα του, στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην παράγραφο I. Επικοινωνία παρακάτω:

  • Να ζητήσει από την Εταιρεία μας πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία καθώς και σχετικά με τον σκοπό αυτής της επεξεργασίας.
  • Να αιτηθεί από την Εταιρεία μας να του επιτρέψει την πρόσβαση στα Προσωπικά του Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και να ζητήσει αντίγραφα αυτών των Προσωπικών Δεδομένων.
  • Να αιτηθεί την τροποποίηση των Προσωπικών του Δεδομένων, σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο πιστεύει ότι αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι ενημερωμένα ή ακριβή.
  • Να ανακαλέσει την προηγουμένως δοθείσα συγκατάθεσης του για την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων.
  • Να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων.
  • Να αιτηθεί από την Εταιρεία μας να διαγράψει τα Προσωπικά του Δεδομένα και
  • Να αιτηθεί από την Εταιρεία μας να μεταφέρει τα Προσωπικά του Δεδομένα σε έναν άλλο οργανισμό.

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Ι. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή αν θέλετε να υποβάλετε οποιαδήποτε σχόλια, επικοινωνήστε σχετικά μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]gr

Αποδοχή


Η ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ
ΑΓΑΠΑΜΕ